Adresse
Nytorget 17

Studio 17 er en faglig og sosial møteplass for samtidskunst i byen.

Studio17 er et selvstendig visningssted for samtidskunst i Stavanger. Fra starten i 2013 har det blitt drevet av kulturarbeidere på dugnadsbasis. Visningsrommet på Nytorget har hyppige arrangement, som oftest med varighet på en helg.

Rundt halvparten av prosjektene Studio 17 huser er hentet fra deres Open Call, som de utlyser to ganger i året. I tillegg arrangerer de blant annet lesegrupper, slipp-arrangement og screeninger. Hos Studio 17 er det plass kunstnere tidlig i karrieren, samt etablerte kunstnere som vi teste ut sine nye prosjekter.