Meld deg på nyhetsbrevet og få med deg hva som skjer i Pedersgata

Salgsvilkår

 Generelt

Disse salgsvilkårene gjelder for alt salg av billetter, eventer, tjenester (produkter) og eventuelt andre varer fra PEDERSGATA UTVIKLING AS til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

EN: The sales conditions and other information on www.pedersgata.no are unfortunately only available for Norwegian products that are only sold within Norway’s borders.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.pedersgata.no er dessverre bare tilgjengelig på norsk da våre produkter kun selges innenfor Norges grenser.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.

Du må være over 18 år for å handle hos oss
Forbrukerkjøp er blant annet regulert her:

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Definisjon av parter

Selger er:
PEDERSGATA UTVIKLING AS – org. 996 645 479
E-post: post@pedersgatautvikling.no

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp på vårt nettsted

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler på vårt nettsted, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

  • Orientering
  • Valg av produkter
  • Handlekurven
  • Valg av betalingsmåte
  • Eventuell registrering
  • Kontroll av bestillingen
  • Bekreftelse av bestillingen
  • Mottak av ordrebekreftelse

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt ordresystem. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling så lenge denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 Priser Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennomkredittkort eller direkte på vårt utsalgssted.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Alle billetter til events MÅ kjøpes via denne siden. Ordrebekreftelsen du mottar er for fysisk billett å regne. Ytterligere billetter kommer ikke via post.

Forbrukertilsynet har veiledninger for e-handel og standard oppsett for salgsbetingelser. Se vedlagte lenke: Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett