Meld deg på nyhetsbrevet og få med deg hva som skjer i Pedersgata

Pedersgata 59: Vakre kanarifugler – og søt musikk

Historien om husene i Pedersgata er samlet i en periode på ca. 15 år av Lisa Thelin Knutsen. Dette er utdrag fra hennes samlinger som du vil finne i sin helhet på nettsiden Pedersgaten.org

Byggeår: Omkring 1858.

Folk i huset

Året er 1865 og enkemannen Johan losjerende i Pedersgata 59 med sønnen Knud. Han blir gift i 1871 med huseier Martha Helene, etter at hun selv blir enke i 1869. Sammen får de datteren Johanna, og av de i alt 8 barnene er det døtrene Martha og Johanna, med deres respektive familier, som bor videre i huset helt frem til 1943.

Pedersgaten.org. Pedersgata 59 er et av de få husene i gata som har utvendig trapp.
Aftenbladet 1914: Vakre kanarifugler (hanner og hunner) med og uten bur, samt et hækkebur billig tilsalgs.
Wikipedia. Kanarifuglen er en tam form (stuefugl) av den viltlevende fuglearten kanariirisk som bare forekommer naturlig på Kanariøyene.

Næringsvirksomhet i Pedersgata 59

Så vidt vi kjenner til har det ikke vært noen former for handel eller næringsvirksomhet. Det er et lite hus på 1 ½ etasje, og fra 1860 til 1943 har det tilhørt samme eier.

Opplysningene her er med forbehold for eventuelle feil og mangler. De er hentet fra internettet fra både dokumenterte og ikke-dokumenterte kilder, og de må derfor tas med “ei klyba salt”.

Pedersgata 59 i dagLes mer
Privat boligBesøk pedersgaten.org