Meld deg på nyhetsbrevet og få med deg hva som skjer i Pedersgata

Pedersgata 57 – Normannsgate14: Et kjent landemerke i krysset

Historien om husene i Pedersgata er samlet i en periode på ca. 15 år av Lisa Thelin Knutsen. Dette er utdrag fra hennes samlinger som du vil finne i sin helhet på nettsiden Pedersgaten.org

Dette bygget i krysset Normannsgate/ Pedersgata har fått 2 adresser, Pedersgata 57 og Normannsgate 14. Huset ble etter det vi kjenner til ferdigstilt i 1947, og har dermed ikke den lengste historien i Pedersgata.

I første etasje er det et næringslokale der Jacobsen Blomster holdt til fram til 2022. I husets 2. og 3. etasje har det så vidt vi kjenner til alltid vært leiligheter.

Vi har ikke funnet mye arkivdata på dette bygget, så hvis noen har andre opplysninger å bidra med her, tar vi gjerne i mot tips.