Meld deg på nyhetsbrevet og få med deg hva som skjer i Pedersgata

Pedersgata 56: I 1865 bodde det 14 mennesker i huset

Historien om husene i Pedersgata er samlet i en periode på ca. 15 år av Lisa Thelin Knutsen. Dette er utdrag fra hennes samlinger som du vil finne i sin helhet på nettsiden Pedersgaten.org

Her er det registrer ca. 85-90 personer gjennom ca. 100 år. I forhold til mange andre hus er det få personer som har bodd her, men i perioder bodde det mange her samtidig. I 1865 bodde det 14 mennesker fordelt på 3 leiligheter i dette lille huset på 77 kvm.

Historien om husene i Pedersgata er samlet i en periode på ca. 15 år av Lisa Thelin Knutsen. Dette er utdrag fra hennes samlinger som du vil finne i sin helhet på nettsiden Pedersgaten.org

Byggeår: Omkring 1860.

Næringsvirksomhet

1901-1912: T. Hansen, skomaker

1941: Rasmus Gabrielsen, baker.

Folk i huset:

Rundt 1865 var det 3 leiligheter med til sammen 14 mennesker som bodde her. Det er sannsynlig at det var Andreas Andersen Rohde, f. 1821 repslager, som bygde huset. Hans familie bodde her i ca. 30 år.

Oversikten på de forskjellige yrkene folkene som bodde her hadde er litt spennende. Første mann, Andreas var repslager, sønnene var seilmaker og sjømann. Flere av mannfolkene var på sjøen, styrmenn, sjømenn, matros og en jektefører. Her var også en skomakermester, blikkenslager, sadelmaker, kassefabrikkarbeider, arbeider, baker-konditor, en snekkerlærling og en typograflærling og en gullsmed. Det har også bodd en rørlegger, agent, en kullkjører og en kjører som arbeidet “hvor som helst!”.

Konene var som regel hjemme og stelte huset. De som ble enker slet for å livberge seg. Kvinnene hadde sine typiske yrker, en var vaskekone og rengjøringsarbeider.  Her var syersker, strikkersker, posefabrikkarbeidere, butikkdamer, tjenere, skreddersker, sykepleiere. En drev frukthandel. En av dem, Lisebæth Hendriksen, var ”Iglekone”. Flere av enkene måtte i tillegg til sitt arbeid få hjelp av fattigkassen for å overleve.

Mange nevnt – andre gjemt

Mange nevnt, andre gjemt. I mellomkrigsårene og fram i dag er det lite opplysninger å finne om hvem som bodde her, eller drev forretningsvirksomhet. Har du opplysninger du vil dele med oss setter vi stor pris på det.

Les mer om Pedersgata

Pedersgaten.org er en skattekiste for deg som vil vite mer om liv og levnet i Pedersgata helt tilbake til 1800-tallet. Her deler historieforteller Lisa Thelin livslang kunnskap som nysgjerrig historiker, og hennes medmenneskelighet og kjærlighet til menneskene som bodde her.

Pedersgata 56 i dagLes mer om huset
Privat boligPedersgata 56