Meld deg på nyhetsbrevet og få med deg hva som skjer i Pedersgata

Pedersgata 12: Fra bakeri og deli til japansk restaurant

Historien om husene i Pedersgata er samlet i en periode på ca. 15 år av Lisa Thelin Knutsen. Dette er utdrag fra hennes samlinger som du vil finne i sin helhet på nettsiden Pedersgaten.org

Byggeår: Uvisst, men før 1865.

Folk i huset

Året er 1882, og baker Haaland, forgjengeren til Tobias Roth – og baker Sædberg som overtar forretningen i 1903, lurer på “hvor de 2.000 kroner som var budsjettert til fortau og rennesten i Pedersgata i 1880 var blitt brukt”. Dette fremgår av en artikkel i Stavanger Amtstidende og Adresseavis  27. januar 1882.

“Ordføreren kunne ikke svare nøiaktig på det, men de var brukt til broleggingsarbeid i byen. Alle var vel enige i at det trengtes i Pedersgaden som var en av de mest befærdede i byen”. 

Artikkelen avslutter med en noe skeptisk ordfører: “Forøvrigt forsto han ikke hvorfor Pedersgaten skulle ha fortrinn fremfor andre gater”.

Visste du: Baker Haaland ble konfirmert den 11. oktober 1846, og fikk karakterene “meget god” i kristendom og “udmærket god” i både flid og oppførsel.

Næringsvirksomhet i Pedersgata 12

1865-1900: Haaland bageri.

1900-1903: Tobias Roth driver bakeriet videre. Han er en driftig mann og driver også med jordbruk og sagbruk.

1903-1969: Sædberg bageri.

1969-1984: Ritz delikatesseutsalg.

Fra pedersgaten.org. Pedersgata på vinterstid.

Opplysningene her er med forbehold for eventuelle feil og mangler. De er hentet fra internettet fra både dokumenterte og ikke-dokumenterte kilder, og de må derfor tas med “ei klyba salt”.

Pedersgata 12 i dagLes mer
MiyakoSe nettsted