Meld deg på nyhetsbrevet og få med deg hva som skjer i Pedersgata

Pedersgata 7-11: Driftige forretningsfolk gjennom 150 år

Historien om husene i Pedersgata er samlet i en periode på ca. 15 år av Lisa Thelin Knutsen. Dette er utdrag fra hennes samlinger som du vil finne i sin helhet på nettsiden Pedersgaten.org

Byggeår: Omkring 1860-tallet.

I Pedersgata 7, 9 og 11 har det bodd over 50 kvinner i løpet av 150 år. Noen av dem drev egen butikk i huset som f.eks. melkeutsalg, strykeri, syverksted og kolonial. Andre jobbet bak disken. Der sto kvinnene, unge som eldre og solgte alt fra kjøtt, fisk, bakervarer, melk, grønnsaker, sigarer, tobakk, klær, møbler og sko – til øl og vin.

Næringsvirksomhet i Pedersgata 7, 9 og 11

Nr. 7: Kolonialbutikk, strykeri, syetablissementer, slakter, musikkforretning, bruktbu (1894-1988), Pedersgatens Magasin (1913-1955), Peders Take Away (1989-2016).

Nr. 9: Kjemisk kontrollstasjon, frukt og sigar (1909-1924), Søyland Frukt og Tobakk (1922-1991).

Pedersgaten.org. Annonse i Stavanger Aftenblad fra 1907.
Pedersgaten.org. Søyland Frukt og Tobakk, 1987.
Pedersgaten.org. Pedersgata 9 i 2008, år etter butikksdriften var lagt ned og huset står til forfall.

Nr. 11: Melkeutsalg (1885-), skomaker og skoforretning (1922-1927).

pedersgatautvikling.no. Pedersgata 7-11 som det ser ut i dag, etter omfattende restaurering og oppussing.

Opplysningene her er med forbehold for eventuelle feil og mangler. De er hentet fra internettet fra både dokumenterte og ikke-dokumenterte kilder, og de må derfor tas med “ei klyba salt”.

Pedersgata 7-11 i dagÅpningstider og hjemmeside
MANO Pizza, Fly Chicken og Yips, asiatisk fusjonskjøkkenMano Pizza, Fly Chicken, Yips | Les mer