FRI Rogaland

- Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold

Adresse
Pedersgata 23

Hos FRI Rogalandfinnes det mange sosiale aktiviteter du kan være med på!

En dag i uken er det en ungdomskafe. Man kan også delta på ulike friluftsaktiviteter eller involvere seg i en gruppe for å treffe nye mennesker.

FRI Rogaland er et av de største lokallagene i FRI og har over 300 medlemmer. Hovedmålet er at alle i Rogaland skal kunne leve et likeverdig liv, uavhengig av kjønn og seksuell legning. Alle skal kunne unngå diskriminering, og ha tilgang til et positivt sosialt miljø.