Jeg gikk sisteåret på universitetet og skulle bli siviløkonom, da det plutselig bød seg en anledning til å starte restaurant...
Interessen for å designe hjemmesider begynte allerede da jeg var 16 år gammel, hvor jeg så smått begynte å tilegne...